Medycyna Pracy
Konsultacja lekarza medycyny pracy* 100,00
Konsultacja lekarza specjalisty w medycynie pracy* 100,00
Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych*  30,75
(25,00 + 23% VAT)
Wydanie zaświadczenia dla zakładu pracy łącznie z wydaniem orzeczenia lekarskiego (badanie wstępne, okresowe, kontrolne)* 30,75
(25,00 + 23% VAT)
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 13.06.2022 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

*) Świadczenia realizowane w Poradni Medycyny Pracy przy ulicy Kochanowskiego 19 w Warszawie