Pulmonologia
Konsultacja lekarza specjalisty pulmonologa 160,00
Spirometria 22,00
Spirometria z próbą rozkurczową 45,00
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 13.06.2022 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.