Gastroenterologia
Konsultacja lekarza specjalisty gastroenterologa 180,00
Gastroskopia 220,00
Kolonoskopia 420,00
Polipektomia endoskopowa do dwóch polipów o wilekości do 10 mm 220,00
Polipektomia endoskopowa powyżej dwóch polipów o wilekości do 10 mm 330,00
Rektoskopia 50,00
Sigmoidoskopia 170,00
Znieczulenie do badań endoskopowych (jedno badanie) 250,00
Znieczulenie do badań endoskopowych (dwa badania) 300,00
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 13.06.2022 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.